Terminy wypłat zasiłków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Polu na 2021 rok

Miesiąc

Dodatki mieszkaniowe,
świadczenia rodzinne,
wychowawcze,
fundusz alimentacyjny

Zasiłki
z pomocy
społecznej

Styczeń

13

26

Luty

10

25

Marzec

10

25

Kwiecień

9

26

Maj

10

25

Czerwiec

10

25

Lipiec

9

26

Sierpień

10

25

Wrzesień

10

27

Październik

8

25

Listopad

10

25

Grudzień

8

16

 

Realizacja świadczeń w kasie Banku Spółdzielczego w Starym Polu od godz. 10:00 do godz. 14:00.